Dołącz do grona moderatorów największego forum bukmacherskiego w Polsce

Poker - informacje ogólne

1 marca 2008 21:16
1
bananeq
bananeq
Kwi 2006 | Forum VIP
1 255 11
Telesina
TELESINA
Poker Telesina jest rozgrywany "francuską" talią 32 kart, od asa do siódemek.

Gracze
W jednej grze może brać udział maksymalnie 6 graczy.

Rozdający
Karty są rozdawane w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, rozpoczynając od pierwszego aktywnego gracza po osobie oznaczonej przyciskiem rozdającego.

Stawka
W pokera Telesina gra się ze stawką początkową. Każdy gracz musi ją obstawić przed rozpoczęciem rozdania.

Rozdanie
Każdy gracz dostaje 2 karty, jedną zakrytą i jedna odkrytą. Pierwsza karta jest kartą własną. Pozostali gracze nie mogą jej zobaczyć. Jest ona oznaczona szarym tłem. Później każdy z pozostałych graczy dostaje 3 karty odkryte. Po rozdaniu 5 karty każdemu z graczy i zakończeniu rundy obstawiania rozdający kładzie jedną kartę na środku stołu. Jest to karta wspólna Vela i mogą jej użyć wszyscy gracze w celu dobrania jak najlepszej kombinacji. Wyłożenie karty Vela rozpoczyna ostatnią rundę obstawiania.

Początek obstawiania
Gracz z najwyższą kartą po rozdaniu musi rozpocząć obstawianie (tzw. "bring-in"). W tym wypadku stawka stanowi zazwyczaj 2-krotność stawki bazowej. Może ona także być wyższa, jeśli nie przekracza limitu. W celu określenia stawki początkowej (bring-in) świadomie łamie się standardową klasyfikację kart i stosuje się następującą (malejąco): kier, karo, trefl i pik. Po rozpoczęciu obstawianie jest kontynuowane w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i trwa ono do końca rundy.

Kolejność obstawiania
W pokerze Telesina obowišzuje 5 rund obstawiania. Pierwsza odbywa się, gdy każdy z graczy otrzyma pierwsze dwie karty. Wówczas każdy gracz otrzymuje 3., 4. i 5. kartę. Po każdej kolejnej karcie ma miejsce runda obstawiania. Ostatnia runda obstawiania ma miejsce po odkryciu karty Vela.

Wyłożenie kart
Jeśli zakończyło się obstawianie, po rozdaniu wszystkich kart i odkryciu karty Vela gracze wykładają karty i jest wyłaniany zwycięzca. Pulę wygrywa osoba z 5 najlepszymi kartami. Jeśli dwóch lub więcej graczy ma takie same karty, pulę dzieli się między tych graczy. Nieparzysty żeton pozostały po podziale puli przypada graczowi siedzącemu najbliżej rozdającego.

Jeśli obstawiano przy 5. karcie (tzw. '5th street), gracz, który obstawiał lub podbijał jako ostatni, musi pokazać karty jako pierwszy. Jeżeli w tej rundzie nikt nie obstawiał, pierwszy wykłada karty gracz mający najwyższy układ.

Klasyfikacja kart w pokerze Telesina

Poker
Kareta
Kolor
Full
Strit
Trójka
Dwie pary
Para
Wysoka karta

źródło: www.lassur.pl
1 marca 2008 21:23
2
bananeq
bananeq
Kwi 2006 | Forum VIP
1 255 11
Americana
AMERICANA


Poker Americana jest rozgrywany "francuską" talią 32 kart, od siódemek do asów.

W tej grze kombinacja A-7-8-9-10 tworzy najniższego strita, a kombinacja A-K-Q-J-10 tworzy najwyższego strita.

Jest jeszcze jedna różnica w porównaniu z "normalną" klasyfikacją kart - kolor jest lepszy niż full.

Gracze
W jednej grze może brać udział maksymalnie 6 graczy.

Rozdający
Karty są rozdawane w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, rozpoczynając od pierwszego aktywnego gracza po osobie rozdającej.

Stawka
W pokera Americana gra się ze stawką początkową. Każdy gracz musi ją obstawić przed rozpoczęciem rozdania.

Rozdanie
Każdy gracz dostaje 2 karty, jedną zakrytą i jedna odkrytą. Pierwsza karta jest kartą własną. Pozostali gracze nie mogą jej zobaczyć. Jest ona oznaczona szarym tłem. Później każdy z pozostałych graczy dostaje 3 karty odkryte.

Początek obstawiania
Gracz z najwyższą kartą po rozdaniu musi rozpocząć obstawianie (tzw. "bring-in"). W tym wypadku stawka stanowi 2-krotność stawki bazowej. Może ona także być wyższa, jeśli nie przekracza limitu. W celu określenia stawki początkowej (bring-in) ?wiadomie łamie się standardową klasyfikację kart i stosuje się następującą (malejąco): pik, kier, karo i trefl. Po rozpoczęciu obstawianie jest kontynuowane w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i trwa ono do końca rundy.

Kolejność obstawiania
W pokerze Americana obowišzujš 4 rundy obstawiania. Pierwsza odbywa się, gdy każdy z graczy otrzyma pierwsze dwie karty. Wówczas każdy gracz otrzymuje 3., 4. i 5. kartę i rozpoczyna się kolejna runda obstawiania.

Wyłożenie kart
Jeśli zakończyło się obstawianie, po rozdaniu wszystkich kart gracze wykładają karty i jest wyłaniany zwycięzca (liczą się kickery). Pulę wygrywa osoba z 5 najlepszymi kartami. Jeśli dwóch lub więcej graczy ma takie same karty, pulę dzieli się między tych graczy. Nieparzysty żeton pozostały po podziale puli przypada graczowi siedzącemu najbliżej rozdającego.

Jeśli obstawiano przy 5. karcie (tzw. '5th street), gracz, który obstawiał lub podbijał jako ostatni, musi pokazać karty jako pierwszy. Jeżeli w tej rundzie nikt nie obstawiał, pierwszy wykłada karty gracz mający najwyższy układ.

Klasyfikacja kart w pokerze Americana

Poker królewski
Poker
Kareta
Kolor
Full
Strit
Trójka
Dwie pary
Para
Wysokie karty

źródło: www.lassur.pl
1 marca 2008 21:28
3
bananeq
bananeq
Kwi 2006 | Forum VIP
1 255 11
Deuce To Seven (2-7) Triple Draw
Deuce to seven (2-7) TRIPLE DRAW


Układy pod względem starszeństwa
W pokerze 2-7 triple draw pulę wygrywa najniższy układ 5 kart. Najlepszy możliwy układ to 2-3-4-5-7. As jest wyłącznie najwyższą kartą, a strity i kolory są niekorzystne.

Ponieważ as ma najwyższą wartość, układ 2-3-4-5-A nie jest uznawany za strita, ale za "wysokiego asa".

Gracze
W jednej grze może uczestniczyć maksymalnie 6 graczy.

Rozdający
W pokerze 2-7 triple draw rozdający oznaczony jest przyciskiem (tzw. button). Karty otrzymują kolejno wszyscy gracze, zgodnie z ruchem wskazówek zegara..

Stawki w ciemno
W pokerze 2-7 triple draw stosuje się dwie stawki w ciemno: małą w ciemno i dużą w ciemno. Przed rozdaniem kart konieczne jest obstawienie w ciemno. Gracz siedzący po lewej stronie rozdającego obstawia małą w ciemno, a kolejny gracz - dużą w ciemno.

Stawki w ciemno są traktowane jako zakłady "na żywo". Gracz, który obstawił stawkę w ciemno, musi jedynie dołożyć różnicę między tą stawką a stawką aktualną, o ile taka różnica istnieje. Gracze zobowiązani do obstawiania w ciemno mogą wycofać się z gry, wejść, poczekać lub podbić stawkę.

Rozdanie
Każdy gracz otrzymuje 5 kart odwróconych koszulką do góry.

Dobieranie
Po pierwszej licytacji gracze mogš odrzucić 0-5 kart i dobrać brakujące karty z talii. Po każdym dobraniu następuje licytacja. Rundy powtarzają się do momentu, aż wszyscy uczestnicy pozostający w grze trzykrotnie dobiorą karty. Każdy gracz ma 30 sekund na wymianę kart. Jeśli w tym czasie nie wykona ruchu (nie wymieni żadnej karty), nie będzie mógł obstawiać ani podbijać w następnej licytacji. Jeśli przy kolejnym dobieraniu wykona ruch w wyznaczonym czasie, będzie mógł obstawiać w tej rundzie.

Aby wymienić karty, należy kliknąć karty przeznaczone do odrzucenia i kliknąć przycisk "Odrzuć". Karty przeznaczone do odrzucenia zostanš oznaczone kolorem szarym. Przed wciśnięciem przycisku "Odrzuć" można zmienić wybór, klikając ponownie kartę zaznaczoną na szaro.

Kolejność obstawiania
W pokerze 2-7 triple draw obowiązują 4 licytacje i taka sama struktura limitów jak w texas hold'em. Pierwsza licytacja odbywa się po rozdaniu wszystkim graczom po 5 kart. W tej rundzie pierwszy obstawia gracz siedzący po lewej stronie gracza obstawiającego dużą w ciemno. W kolejnych licytacjach, po każdym dobraniu kart, obstawianie rozpoczyna pierwszy aktywny gracz siedzący po lewej stronie przycisku rozdającego. Pulę mogą podbijać wszyscy gracze.

Wyłożenie kart
Po zakończeniu wszystkich licytacji i rozdaniu wszystkich kart następuje wyłożenie kart w celu ustalenia wygrywającego. Pulę wygrywa najniższy układ 5 kart. W przypadku takich samych układów u kilku graczy dzielą się oni pulą.

W przypadku obstawiania po ostatnim dobraniu kart, pierwszy odkrywa swoje karty gracz, który obstawiał lub podbijał stawkę jako ostatni. Jeżeli nikt nie obstawiał, pierwszy wykłada karty gracz siedzący najbliżej rozdającego z lewej strony.

Brak kart
W przypadku gdy zabraknie kart do dobrania, wykorzystuje się w tym celu ponownie przetasowane karty odrzucone. Gracz nie może otrzymać ponownie swoich odrzuconych kart, ale może dostać odrzucone karty przeciwników.

źródło: www.lassur.pl
1 marca 2008 21:35
4
bananeq
bananeq
Kwi 2006 | Forum VIP
1 255 11
Soko
SOKO


Proszę zwrócić uwagę na różnicę w stosunku do układów "normalnych"; układy "4 do koloru" i "4 do strita" są punktowane wyżej niż para!

Gracze
W jednej grze może uczestniczyć maksymalnie 8 graczy.

Rozdanie
Karty są rozdawane w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, począwszy od pierwszego aktywnego gracza siedzącego obok przycisku rozdającego.

Ante
W soko obowiązuje ante. Przed pierwszym rozdaniem konieczne jest obstawienie ante.

Rozdanie
Każdy gracz otrzymuje 2 karty: jedną zakrytą i jedną odkrytą. Pierwsza rozdana karta to karta zakryta, której nie widzą pozostali gracze. Są one oznaczone szarym tłem. Następnie każdy z pozostałych graczy otrzymuje 3 odkryte karty.

Stawka wejściowa
Gracz z odkrytą kartą o najwyższej wartości musi po rozdaniu obstawić zakład przymusowy (stawkę wejściową), który zwykle jest równy dwukrotnej wysokości ante, albo wyższą stawkę, jeśli pozwalają na to wyznaczone limity. W celu ustalenia stawki wejściowej, w przypadku remisu starszeństwo kart ustala się według kolorów; są to w kolejności od najwyżej punktowanego: pik, kier, karo i trefl. Po obstawieniu stawki wejściowej lub pierwszego zakładu, licytacja przebiega kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Kolejność obstawiania
Soko składa się z 4 licytacji. Pierwsza licytacja odbywa się po rozdaniu wszystkim graczom pierwszych dwóch kart. Kolejne licytacje odbywają się po rozdaniu graczom trzeciej, czwartej i piątej karty.

Wyłożenie kart
Po zakończeniu wszystkich licytacji i rozdaniu wszystkich kart następuje wyłożenie kart w celu ustalenia wygrywającego (ustalenie najwyższej karty). Pulę wygrywa najlepszy układ 5 kart. W przypadku takich samych układów u kilku graczy dzielą się oni pulą. W przypadku gdy puli nie można podzielić na równe części, dodatkowy żeton otrzymuje gracz siedzący najbliżej rozdającego.

W przypadku obstawiania przy piątej karcie, pierwszy odkrywa swoje karty gracz, który obstawiał lub podbijał stawkę jako ostatni.Jeżeli w tej rundzie nikt nie obstawiał, pierwszy wykłada karty gracz majšcy najwyższy układ.

Starszeństwo układów w soko
1. Poker królewski
2. Poker
3. Kareta
4. Ful
5. Kolor
6. Strit
7. Trójka
8. Dwie pary

9. 4 do koloru
10. 4 do strita
11. Para
12. Fura (wysoka karta)

źródło: www.lassur.pl
1 marca 2008 21:39
5
bananeq
bananeq
Kwi 2006 | Forum VIP
1 255 11
Stud 7 - kartowy
STUD - 7 kartowy
Gracze
W jednej grze może uczestniczyć maksymalnie 8 graczy.

Ante
W 7-kartowym pokerze typu stud obowiązuje ante. Przed pierwszym rozdaniem konieczne jest obstawienie ante.

Rozdanie
Każdy gracz otrzymuje 3 karty: dwie zakryte i jedną odkrytą. Pierwsze rozdane karty to karty zakryte, których nie widzą pozostali gracze. Są one oznaczone szarym tłem. Następnie każdy z pozostałych graczy otrzymuje 3 odkryte karty i jedną kartę zakrytą.

Stawka wejściowa
Gracz, który po rozdaniu ma najniższą kartę w grze ze stałym limitem i najwyższą kartę w grze z limitem puli, musi obstawić zakład przymusowy (stawkę wejściową), który zwykle jest równy dwukrotnej wysokości ante, albo wyższą stawkę, jeśli pozwalają na to wyznaczone limity. W celu ustalenia stawki wejściowej, w przypadku remisu starszeństwo kart ustala się według kolorów; są to w kolejności od najwyżej punktowanego: pik, kier, karo i trefl. Po obstawieniu stawki wejściowej lub pierwszego zakładu, licytacja przebiega kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Kolejność obstawiania
Stud 7-kartowy składa się z 5 licytacji. Pierwsza licytacja odbywa się po rozdaniu wszystkim graczom pierwszych trzech kart. Kolejne licytacje odbywają się po rozdaniu graczom czwartej, piątej, szóstej i siódmej karty. W każdej rundzie licytację rozpoczyna gracz z najwyższym układem.

Wyłożenie kart
Po zakończeniu wszystkich licytacji i rozdaniu wszystkich kart następuje wyłożenie kart w celu ustalenia wygrywającego. Pulę wygrywa najlepszy układ 5 kart (ustalenie najwyższej karty). W przypadku takich samych układów u kilku graczy dzielą się oni pulą. W przypadku gdy puli nie można podzielić na równe części, dodatkowy żeton otrzymuje gracz siedzący najbliżej rozdającego. W przypadku obstawiania przy siódmej karcie, pierwszy odkrywa swoje karty gracz, który obstawiał lub podbijał stawkę jako ostatni. Jeżeli w tej rundzie nikt nie obstawiał, pierwszy wykłada karty gracz majšcy najwyższy układ.

Zasady specjalne
Jeśli przy rozdaniu czwartej karty któryś z graczy ma parę, w grach ze stałym limitem możliwe jest obstawienie/podbicie stawki do dwukrotności limitu. Bez względu na wysokość podbicia można je podbijać maksymalnie 3 razy.

Jeśli w talii nie ma wystarczającej liczby kart, siódma karta jest wykładana na stół jako odkryta. W takim przypadku wszyscy gracze traktują ją jako swoją siódmą kartę i w tej rundzie nie ma obstawiania.


STUD 7-KARTOWY High/Low (8 lub wyżej)


Gracze
W jednej grze może uczestniczyć maksymalnie 8 graczy.

Ante
W 7-kartowym pokerze typu stud H/L obowiązuje ante. Przed pierwszym rozdaniem konieczne jest obstawienie ante.

Rozdanie
Każdy gracz otrzymuje 3 karty: dwie zakryte i jedną odkrytą. Pierwsze rozdane karty to karty zakryte, których nie widzą pozostali gracze. Są one oznaczone szarym tłem. Następnie każdy z pozostałych graczy otrzymuje 3 odkryte karty i jedną kartę zakrytą.

Stawka wejściowa
Gracz z odkrytą kartą o najniższej wartości musi po rozdaniu obstawić zakład przymusowy (stawkę wejściową), który zwykle jest równy dwukrotnej wysokości ante, albo wyższą stawkę, jeśli pozwalają na to wyznaczone limity. W celu ustalenia stawki wejściowej, w przypadku remisu starszeństwo kart ustala się według kolorów; są to w kolejności od najwyżej punktowanego: pik, kier, karo i trefl. Po obstawieniu stawki wejściowej lub pierwszego zakładu, licytacja przebiega kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Kolejność obstawiania
Stud 7-kartowy składa się z 5 licytacji. Pierwsza licytacja odbywa się po rozdaniu wszystkim graczom pierwszych trzech kart. Kolejne licytacje odbywają się po rozdaniu graczom czwartej, pištej, szóstej i siódmej karty. W każdej rundzie licytację rozpoczyna gracz z najwyższym układem.

Wyłożenie kart
Po zakończeniu wszystkich licytacji i rozdaniu wszystkich kart następuje wyłożenie kart w celu ustalenia wygrywającego. Pulę wygrywa najlepszy układ 5 kart (ustalenie najwyższej karty). W przypadku takich samych układów u kilku graczy dzielą się oni tą częścią puli. Dodatkowy żeton (w przypadku gdy kwota w puli jest niepodzielna) przypada graczowi z wygrywającym układem, a w razie kilku wygrywających układów żeton otrzymuje gracz siedzący najbliżej rozdającego. W przypadku obstawiania przy siódmej karcie, pierwszy odkrywa swoje karty gracz, który obstawiał lub podbijał stawkę jako ostatni. Jeżeli w tej rundzie nikt nie obstawiał, pierwszy wykłada karty gracz mający najwyższy układ.

Pula wysoka i niska są dzielone między graczy z najlepszymi układami dla każdej z tych pul. W pokerze typu stud H/L obowiązuje limit kwalifikacyjny "8 lub więcej", co oznacza, że układ musi mieć co najmniej 8 punktów, aby zakwalifikować się do puli niskiej.

Zasada specjalna
Jeśli w talii nie ma wystarczającej liczby kart, siódma karta jest wykładana na stół jako odkryta. W takim przypadku wszyscy gracze traktują ją jako swoją siódmą kartę i w tej rundzie nie ma obstawiania.
1 marca 2008 21:42
6
bananeq
bananeq
Kwi 2006 | Forum VIP
1 255 11
DRAW 5-kartowy
5 - DRAW

Gracze
W jednej grze może uczestniczyć maksymalnie 6 graczy.

Rozdający
W 5-kartowym pokerze typu draw rozdający oznaczony jest przyciskiem (tzw. button). Karty otrzymują kolejno wszyscy gracze, zgodnie z ruchem wskazówek zegara..

Stawki w ciemno
W 5-kartowym pokerze typu draw stosuje się dwie stawki w ciemno: małą w ciemno i dużą w ciemno. Przed rozdaniem kart konieczne jest obstawienie w ciemno. Gracz siedzący po lewej stronie rozdającego obstawia małą w ciemno, a kolejny gracz ? dużą w ciemno.

Stawki w ciemno są traktowane jako zakłady "na żywo". Gracz, który obstawił stawkę w ciemno, musi jedynie dołożyć różnicę między tą stawką a stawką aktualną, o ile taka różnica istnieje. Gracze zobowiązani do obstawiania w ciemno mogą wycofać się z gry, wejść, poczekać lub podbić stawkę.

Rozdanie
Każdy gracz otrzymuje 5 kart odwróconych koszulką do góry.

Dobieranie
Po pierwszej licytacji gracze mogą odrzucić 0-5 kart i dobrać brakujące karty z talii. Każdy gracz ma 30 sekund na wymianę kart. Jeśli w tym czasie nie wykona ruchu (nie wymieni żadnej karty), nie będzie mógł obstawiać ani podbijać po rozdaniu. Aby wymienić karty, należy kliknąć karty przeznaczone do odrzucenia i kliknąć przycisk "Odrzuć". Karty przeznaczone do odrzucenia zostaną oznaczone kolorem szarym. Przed wciśnięciem przycisku "Odrzuć" można zmienić wybór, klikając ponownie kartę zaznaczoną na szaro.

Kolejność obstawiania
Draw 5-kartowy składa się z 2 licytacji. Pierwsza licytacja odbywa się po rozdaniu wszystkim graczom po 5 kart. W tej rundzie pierwszy obstawia gracz siedzący po lewej stronie gracza obstawiającego dużą w ciemno. W kolejnej licytacji obstawianie po dobraniu rozpoczyna pierwszy aktywny gracz siedzący po lewej stronie przycisku rozdającego. Pulę mogš podbijać wszyscy gracze.

Wyłożenie kart
Po zakończeniu wszystkich licytacji i rozdaniu wszystkich kart następuje wyłożenie kart w celu ustalenia wygrywającego. Pulę wygrywa najlepszy układ 5 kart. W przypadku takich samych układów u kilku graczy dzielą się oni pulą.

W przypadku obstawiania po dobraniu, pierwszy odkrywa swoje karty gracz, który obstawiał lub podbijał stawkę jako ostatni. Jeżeli nikt nie obstawiał, pierwszy wykłada karty gracz siedzšcy najbliżej rozdającego z lewej strony.

W niezwykle rzadkich przypadkach, gdy zabraknie kart do rozdania, wykorzystuje się w tym celu ponownie przetasowane karty odrzucone. Gracz nie może otrzymać ponownie swoich odrzuconych kart, ale może dostać odrzucone karty przeciwników.
1 marca 2008 21:47
7
bananeq
bananeq
Kwi 2006 | Forum VIP
1 255 11
Omaha Hi i Hi/Lo (8 or better)
Omaha

Gracze
W jednej grze może uczestniczyć maksymalnie 9 graczy.

Rozdający
W omaha rozdający oznaczony jest przyciskiem (tzw. button). Karty otrzymują kolejno wszyscy gracze, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Stawki w ciemno
W pokerze omaha stosuje się dwie stawki w ciemno: małą w ciemno i dużą w ciemno. Przed rozdaniem kart konieczne jest obstawienie w ciemno. Gracz siedzący po lewej stronie rozdającego obstawia małą w ciemno, a kolejny gracz - dużą w ciemno. Stawki w ciemno są traktowane jako zakłady. Gracz, który obstawił stawkę w ciemno, musi jedynie dołożyć różnicę między tą stawką a stawką aktualną, o ile taka różnica istnieje. Gracze zobowiązani do obstawiania w ciemno mogą wycofać się z gry, wejść, poczekać lub podbić stawkę.

Rozdanie
Każdy gracz otrzymuje 4 karty odwrócone koszulką do góry. Nazywa się je kartami zakrytymi. Następnie rozdawane są 3 odkryte karty wspólne, czyli "flop". Kolejną kartą jest karta wspólna zwana "turn". Ostatnia karta wspólna, czyli "river", dopełnia zestaw 5 kart wyłożonych na stół.

Kolejność obstawiania
Omaha składa się z 4 licytacji. Pierwsza licytacja odbywa się po rozdaniu wszystkim graczom zakrytych kart. W tej rundzie pierwszy obstawia gracz siedzący po lewej stronie gracza obstawiającego dużą w ciemno. W kolejnych licytacjach obstawianie rozpoczyna pierwszy aktywny gracz siedzący po lewej stronie przycisku rozdającego.

Wyłożenie kart
Po zakończeniu wszystkich licytacji i rozdaniu wszystkich kart następuje wyłożenie kart w celu ustalenia wygrywającego. Pulę wygrywa najlepszy układ 5 kart. Gracze muszą wykorzystać dokładnie 2 ze swoich 4 kart zakrytych oraz 3 karty wspólne. W przypadku takich samych układów u kilku graczy dzielą się oni pulą. W przypadku obstawiania przy piątej karcie, pierwszy odkrywa swoje karty gracz, który obstawiał lub podbijał stawkę jako ostatni. Jeżeli w tej rundzie nikt nie obstawiał, pierwszy wykłada karty gracz siedzący najbliżej rozdającego z lewej strony.

OMAHA High/Low (8 lub więcej)


Gracze
W jednej grze może uczestniczyć maksymalnie 9 graczy.

Rozdający
W omaha H/L rozdający oznaczony jest przyciskiem (tzw. button). Karty otrzymują kolejno wszyscy gracze, zgodnie z ruchem wskazówek zegara..

Stawki w ciemno
W pokerze omaha H/L stosuje się dwie stawki w ciemno: małš w ciemno i dużą w ciemno. Przed rozdaniem kart konieczne jest obstawienie w ciemno. Gracz siedzący po lewej stronie rozdajšcego obstawia małą w ciemno, a kolejny gracz - dużą w ciemno. Stawki w ciemno są traktowane jako zakłady. Gracz, który obstawił stawkę w ciemno, musi jedynie dołożyć różnicę między tą stawką a stawką aktualną, o ile taka różnica istnieje. Gracze zobowiązani do obstawiania w ciemno mogą wycofać się z gry, wejść, poczekać lub podbić stawkę.

Rozdanie
Każdy gracz otrzymuje 4 karty odwrócone koszulką do góry. Nazywa się je kartami zakrytymi. Następnie rozdawane sš 3 odkryte karty wspólne, czyli "flop". Kolejną kartą jest karta wspólna zwana "turn". Ostatnia karta wspólna, czyli "river", dopełnia zestaw 5 kart wyłożonych na stół.

Kolejność obstawiania
Omaha H/L składa się z 4 licytacji. Pierwsza licytacja odbywa się po rozdaniu wszystkim graczom zakrytych kart. W tej rundzie pierwszy obstawia gracz siedzšcy po lewej stronie gracza obstawiającego dużą w ciemno. W kolejnych licytacjach obstawianie rozpoczyna pierwszy aktywny gracz siedzący po lewej stronie przycisku rozdającego.

Wyłożenie kart
Po zakończeniu wszystkich licytacji i rozdaniu wszystkich kart następuje wyłożenie kart w celu ustalenia wygrywającego. Najlepszy układ 5 kart wygrywa pulę wysoką, a najniższy układ 5 kart, jeśli zostaje zakwalifikowany, otrzymuje pulę niską (patrz poniżej). Gracze muszą wykorzystać dokładnie 2 ze swoich 4 kart zakrytych oraz 3 karty wspólne. W przypadku takich samych układów wygrywających u kilku graczy dzielą się oni pulą. W przypadku obstawiania przy piątej karcie, pierwszy odkrywa swoje karty gracz, który obstawiał lub podbijał stawkę jako ostatni. Jeżeli w tej rundzie nikt nie obstawiał, pierwszy wykłada karty gracz siedzący najbliżej rozdającego z lewej strony.

Pula wysoka i niska są dzielone między graczy z najlepszymi układami dla każdej z tych pul. W pokerze omaha H/L obowiązuje limit kwalifikacyjny "8 lub więcej", co oznacza, że układ musi mieć co najmniej 8 punktów, aby zakwalifikować się do puli niskiej.

Najlepsze Układy Startowe W Omaha Hi

* DS- oznacza karty double suited czyli tylko w dwóch kolorach

A-A-K-K (DS)
A-A-J-T (DS)
A-A-Q-Q (DS)
A-A-J-J (DS)
A-A-T-T (DS)
A-A-9-9 (DS)
A-A-x-x
J-T-9-8 (DS)
K-K-Q-Q
K-K-J-J
K-Q-J-T
K-K-T-T
K-K-A-Q
K-K-A-J
K-K-Q-J
K-K-Q-T
K-K-J-T
Q-Q-J-J
Q-Q-T-T
Q-Q-A-K
Q-Q-A-J
Q-Q-A-T
Q-Q-K-J
Q-Q-K-T
Q-Q-J-T
Q-Q-J-9

Ponadto, bardzo dobrymi układami startowymi są:
- wszystkie układy które zawierają cztery karty po kolei od 6-tki w górę takie jak np. K-Q-J-T(DS) lub 9-8-7-6(DS).
- jakiekolwiek dwie pary tj. 9-9-8-8, T-T-7-7, A-A-3-3 itp.
- wysokie karty w tym samym kolorze tj. K-Q(s)-x-x, K-J(s)-x-x
- dwie wysokie karty tj. A-Q-x-x, K-Q-x-x
- as i średnia karta w tym samym kolorze tj. A-9(s)-x-x, A-6(s)-x-x
- trzy karty do strita i para tj. 7-6-5-5, 9-8-7-8
- trzy karty do strita z asem w kolorze tj. 8h-7s-6d-Ah, Ah-9s-8d-7h

Kilka podpowiedzi:
folduj cztery takie same karty np. KKKK (prawdopodobieństwo,że twoja top-para bedzie najlepszym układem jest bardzo niskie)
unikaj grania czterech kart w jednym kolorze jeżeli nie są to 4 karty do strita
unikaj podbijania przed flopem jezeli nie masz jednego z najlepszych wymienionych układów
nie przeceniaj swojego strita jesli na stole jest para
.
źródło: www.lassur.pl
1 marca 2008 21:49
8
bananeq
bananeq
Kwi 2006 | Forum VIP
1 255 11
Texas Holdem
TEXAS HOLD'EM

Gracze
W jednej grze może uczestniczyć maksymalnie 10 graczy.

Rozdający
W texas hold'em rozdający oznaczony jest przyciskiem (tzw button). Karty otrzymują kolejno wszyscy gracze, zgodnie z ruchem wskazówek zegara..

Stawki w ciemno
W pokerze texas hold'em stosuje się dwie stawki w ciemno: małą w ciemno i dużą w ciemno. Przed rozdaniem kart konieczne jest obstawienie w ciemno. Gracz siedzący po lewej stronie rozdającego obstawia małą w ciemno, a kolejny gracz - dużą w ciemno.

Stawki w ciemno są traktowane jako zakłady. Gracz, który obstawił stawkę w ciemno, musi jedynie dołożyć różnicę między tą stawką a stawką aktualną, o ile taka różnica istnieje. Gracze zobowiązani do obstawiania w ciemno mogą wycofać się z gry, wejść, poczekać lub podbić stawkę.

Rozdanie
Każdy gracz otrzymuje 2 kart odwróconych koszulką do góry. Nazywa się je kartami zakrytymi. Następnie rozdawane są 3 odkryte karty wspólne, czyli "flop". Kolejną kartą jest karta wspólna zwana "turn". Ostatnia karta wspólna, czyli "river", dopełnia zestaw 5 kart wyłożonych na stół.

Kolejność obstawiania
Texas hold'em składa się z 4 licytacji. Pierwsza licytacja odbywa się po rozdaniu wszystkim graczom zakrytych kart. W tej rundzie pierwszy obstawia gracz siedzący po lewej stronie gracza obstawiającego dużą w ciemno. W kolejnych licytacjach obstawianie rozpoczyna pierwszy aktywny gracz siedzący po lewej stronie przycisku rozdającego.

Wyłożenie kart
Po zakończeniu wszystkich licytacji i rozdaniu wszystkich kart następuje wyłożenie kart w celu ustalenia wygrywającego. Pulę wygrywa najlepszy układ 5 kart. Gracze mogą skorzystać z jednej lub dwóch otrzymanych kart zakrytych, ale mogą także "zagrać stołem", czyli wykorzystać wszystkie 5 kart ze stołu. W przypadku takich samych układów u kilku graczy dzielą się oni pulą.

W przypadku obstawiania przy piątej karcie, pierwszy odkrywa swoje karty gracz, który obstawiał lub podbijał stawkę jako ostatni. Jeżeli w tej rundzie nikt nie obstawiał, pierwszy wykłada karty gracz siedzący najbliżej rozdającego z lewej strony.
źródło: www.lassur.pl
1 marca 2008 21:52
9
bananeq
bananeq
Kwi 2006 | Forum VIP
1 255 11
Poker - informacje ogólne
Ogólne zasady gry

W niektórych odmianach pokera, aby otrzymać karty należy uiścić stawkę wejściową (ante). W innych, jak w Texas Hold'em, obowiązek stawiania w ciemno ma dwóch kolejnych graczy po rozdającym (ang. dealer)
Uczestnicy gry otrzymują karty (w różnej ilości, w zależności od rodzaju gry) i ich zadaniem jest skompletowanie jak najsilniejszego układu. Po każdym rozdaniu kart, gracze licytują wedle wartości swoich kart, mogą także blefować.
Gracze mają do dyspozycji pięć różnych zagrań:
  • pas (ang. fold) - rezygnacja z dalszej gry; gracz traci wszystkie swoje żetony, które postawił do tego momentu
  • czekanie (ang. check) - jeśli żaden z poprzednich uczestników gry nie podbił stawki, gracze mogą czekać, czyli nie wnosić nic do puli
  • sprawdzenie (ang. call) - jest to wyrównanie do kwoty postawionej przez innych graczy, co oznacza dalszy udział w grze
  • postawienie (ang. bet) - jest to pierwsze postawienie zakładu w określonej rundzie
  • podbicie (ang. raise) - jest to przebicie zakładu postawionego przez innego gracza (kolejne podbicie w danej rundzie to re-raise)
Dodatkowo możliwe jest zagranie All-in - co oznacza, iż grający kładzie do puli wszystkie żetony, które ma.
Istnieją różne rodzaje gry, w których ustalone są wysokości zakładów i podbić:
  • fixed limit - wartość zakładu jest stała - ustalona przed grą
  • pot limit - podbicie stawki może mieć maksymalną wartość równą temu, co przed podbiciem znajdowało się w puli
  • no limit - zagrania nie są ograniczone żadnymi limitami
Zwycięzcą gry jest osoba, która ma najwyższy układ kart, gdy na końcu dochodzi do ich wyłożenia lub gracz, który pozostał jako jedyny w danej partii (wówczas nie jest istotne to, jaki ma układ kart i nie musi pokazać kart przeciwnikom).

Starszeństwo układów kart
Układy w pokerze poczynając od najstarszego (najmocniejszego)
Poker królewski Royal flush

Dziesiątka, Walet, Dama, Król i As w jednym kolorze.
Poker Straight flush

Strit w kolorze.
Kareta Four of a kind

Cztery karty o tej samej wartości, np. AAAA2.
Ful (lub full) Full house

Trzy karty o takiej samej wartości i dwie karty o innej takiej samej wartości (trójka i para). Jeśli wystąpi więcej niż jeden ful, wygrywa układ z wyższymi kartami tworzącymi trójkę - np. KKK22 wygrywa z QQQAA.
Kolor Flush

Pięć kart w tym samym kolorze. Jeśli wystąpi więcej niż jeden kolor, wygrywa układ z wyższą kartą.
Strit Straight

Pięć kart ułożonych po kolei np. 98765. As może być zarówno kartą wysoką jak i niską tworząc np. układy: AKQJ10 lub 5432A. Strity typu 32AKQ nie są dozwolone.
Trójka Three of a kind

Trzy karty tej samej wartości.
Dwie pary Two pair

Jeśli dwóch graczy ma po dwie pary, wygrywa ten, który ma najwyższą parę. Jeśli oboje mają taką samą wysoką parę wygrywa ten, który ma wyższą drugą parę. Jeśli oboje mają po dwie takie same pary, wygrywa ten, który ma wyższą piątą kartę (tzw. kicker).
Para One pair

Dwie karty o takiej samej wartości. Jeśli dwóch graczy ma taką samą parę, wygrywa ten, który ma wyższe pozostałe karty.
Wysoka karta High card

Każdy układ kart, który nie kwalifikuje się do powyższych układów.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Poker
22 marca 2008 23:58
10
iron77
iron77
Lis 2006
607 2 7
Razz
http://en.wikipedia.org/wiki/Razz_poker
tylko wersja angielska
3 listopada 2008 18:03
11
prayer89
prayer89
Wrz 2008
33 7
bardzo przydatne dla mnie wsystkie odmiany te mniej popularne, ladnie ciekawie i przede wsyskim rzeczowo i jasno opisane. bardzo przydatne, dzieki 😄
16 listopada 2008 08:12
12
rabbon
rabbon
Lis 2008
13 7
oczywiscie dla mnie najlepszy TEXAS HOLD'EM (najlepiej jeszcze bez limitu) :spokodfhgfh:
17 sierpnia 2009 11:41
13
bwinmania
bwinmania
Sie 2009
10 7
Poker to była dla mnie czarna magia, ale przyznam, że fajnie opisane te zasady. Dzięki wielkie, bardzo pomocne materiały.
12 listopada 2009 16:30
14
kto_ja
kto_ja
Lut 2009
213 7
Gdzie dostane podwojenie lub jakiś % depozytu, wpłacając do poker roomu taki BONUS INSTANT żeby był.

dzięki z góry za odpowiedź


12 listopada 2009 22:47
15
dindek
dindek
Sty 2007
527 33 7
siec merge np wplacasz 10 przez mb instant masz 20 czyli np: poker nordica
12 listopada 2009 22:57
16
dawid-6804
dawid-6804
Cze 2006
120 7
A ja mam takie pytanko zarejestrowałem sie na pokerstrategy , mam rozwiązać quiz . I tu moje pytanie do jakich pokerromow dają $ za rozwiązanie quizu ?
6 stycznia 2010 18:37
17
qw85qw
qw85qw
Wrz 2009
71 4 7
Panowie bo zaczynam zabawe z pokerem, jak jest rozdanie po 2 karty dla kazdego zawodnika, i np dostaje 9 i J to od czego generalnie zalezy zeby wchodzic dalej i nie passowac ? Macie jakies przyjecie zasady swojej ? Ze jak male karty to od razu pass ? Bo jak dostaje np 10 i 10 to wiadomo, juz mam pare, wiec mozna wchodzic dalej...
6 stycznia 2010 22:06
18
maksiu78
maksiu78
Gru 2008
107 8
😃 Wpisz w google "pokerstrategy" ,tam znajdziesz mase artow o pokerze
Powodzenia 😄

Na zapleczu ekstraklasy 1 liga bramki,relacje tabela
14 stycznia 2010 16:48
19
jajo
jajo
Lis 2005
729 17 7
ma ktoś jakieś procentowe przedstawienie losowości różnych odmian pokera?

PIŁKARSKA EKSTRAKLASA CHALLENGE
http://www.forum.bukmacherskie.com/f77/szukam-przeciwnika-do-pojedynku-10743-36.html#post1477708
27 stycznia 2010 12:51
20
lisek88
lisek88
Lip 2009
37 7
Czasami pogrywam w horsa i dość dobrze mi idzie więc może po laicku wytłumaczę zasady gry (nie jestem pewien co do kilku rzeczy ale to raczej szczegóły więc proszę się na 100% tym nie kierować ale sądzę że 90 to już tak).
RAZZ
Gracze
W jednej grze może uczestniczyć maksymalnie 8 graczy.
Ante
W 7-kartowym pokerze typu razz obowiązuje ante. Przed pierwszym rozdaniem konieczne jest obstawienie ante.
Rozdanie
Każdy gracz otrzymuje 3 karty: dwie zakryte i jedną odkrytą. Pierwsze rozdane karty to karty zakryte, których nie widzą pozostali gracze. Są one oznaczone szarym tłem. Następnie każdy z pozostałych graczy otrzymuje 3 odkryte karty i jedną kartę zakrytą.
Stawka wejściowa
Gracz, który po rozdaniu ma najniższą kartę w grze ze stałym limitem i najwyższą kartę w grze z limitem puli, musi obstawić zakład przymusowy (stawkę wejściową), który zwykle jest równy dwukrotnej wysokości ante, albo wyższą stawkę, jeśli pozwalają na to wyznaczone limity. W celu ustalenia stawki wejściowej, w przypadku remisu starszeństwo kart ustala się według kolorów; są to w kolejności od najwyżej punktowanego: pik, kier, karo i trefl. Po obstawieniu stawki wejściowej lub pierwszego zakładu, licytacja przebiega kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Kolejność obstawiania
Razz 7-kartowy składa się z 5 licytacji. Pierwsza licytacja odbywa się po rozdaniu wszystkim graczom pierwszych trzech kart. Kolejne licytacje odbywają się po rozdaniu graczom czwartej, piątej, szóstej i siódmej karty. W każdej rundzie licytację rozpoczyna gracz z najniższym układem.
Wyłożenie kart
Po zakończeniu wszystkich licytacji i rozdaniu wszystkich kart następuje wyłożenie kart w celu ustalenia wygrywającego. Pulę wygrywa najgorszy układ 5 kart nie liczą się tutaj kolory itp . W przypadku takich samych układów u kilku graczy dzielą się oni pulą. W przypadku gdy puli nie można podzielić na równe części, dodatkowy żeton otrzymuje gracz siedzący najbliżej rozdającego. W przypadku obstawiania przy siódmej karcie, pierwszy odkrywa swoje karty gracz, który obstawiał lub podbijał stawkę jako ostatni. Jeżeli w tej rundzie nikt nie obstawiał, pierwszy wykłada karty gracz mający najniższy układ.
Najlepszy układ
Najlepszym układem jest A-2-3-4-5 jest NIE DO PRZEGRANIA taki układ można co najwyżej zremisować (Najlepiej kiedy A-2-3 są zakryte wtedy przeciwnik nie widzi tego układu i może pomyśleć że blefujemy)

Korzystałem przy pomocy stronki

Krótko mówiąc to Stud gdzie wygrywa najgorszy układ bez kolorów itp.
Pozdrawiam za ewentualne błędy przepraszam i dziękuje BananeQ za możliwość pisania takim samym stylem (temat ma być przez to wyraźniejszy)
Pozdrawiam lisek88
49 834
Dodaj nowy wpis
Ta strona korzysta z ciasteczek (plików Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji na stronie polityki prywatności.